English

OS vroeger en nu

Ontwikkelingssamenwerking in verleden, heden en (nabije) toekomst en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Prisma en haar leden Kom over en Help, Leger des Heils, Light for the World, Woord & Daad, World Servants en ZOA bezinnen zich o.l.v. Henk Jochemsen (Prisma) op dit thema. Daarnaast denken ook medewerkers van andere organisaties mee. Is uw organisatie lid van Prisma en wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world